Wachtwoord vergeten?
Vul uw e-mailadres in om uw wachtwoord te resetten.

Kansen

Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Banenafspraak biedt de wet u ook kansen zowel maatschappelijk als financieel.


Maatschappelijk

Heeft u een medewerker met een arbeids­beper­king in dienst? Dan laat u zien dat u een maatschappelijk betrokken ondernemer bent. Het grootste voordeel is de positieve invloed van medewerkers vanuit de Participatiewet op uw organisatie. Deze werknemers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

Wanneer u de meer eenvoudige werkzaamheden binnen uw onderneming laat uitvoeren door een werknemer vanuit de Participatiewet, krijgen uw gespecialiseerde werknemers de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken. Zo ontwikkelt uw bedrijf zich beter én biedt u mensen vanuit de Participatiewet de kans om zich te ontplooien. Dubbel voordeel dus!


Financieel

Hieronder ziet u meerdere aspecten die financieel aantrekkelijk zijn als u werknemers vanuit de Participatiewet via Timing in dienst neemt.

Geen loonkosten bij proefplaatsing

De medewerker krijgt 2-3 maanden proeftijd met behoud van uitkering om te bepalen of hij de functie aan kan.

Loonkostensubsidie/Loondispensatie

U ontvangt subsidie op de loonkosten, waardoor de medewerker financieel voordeliger wordt.

Geen ziektekosten

U betaalt de eerste 5 jaar geen ziektekosten als de medewerker ziek wordt. Ook als het verzuim niet gerelateerd is aan de beperking van de medewerker.

Loonkostenvoordeel

U ontvangt korting op de af te dragen werkgeverspremies in de loonaangifte, waardoor de loonkosten omlaag gaan.

Duurzame arbeidsrelatie door Jobcoach

Timing biedt een Jobondersteuning aan zowel de werkgever als de kandidaat om zo te zorgen voor een duurzame arbeidsrelatie.